Na początku warto skupić się na definicjach, ponieważ bez ich zrozumienia nie będziemy umieli wgłębić się w temat. Geotechnika – jest to nauka interdyscyplinarna – czyli taka którą łączy gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, fundamentowanie i geologię – zajmująca się badaniem właściwości gruntu pod kątem projektowania i wykonania budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budowli oraz nawierzchni drogowych.

Budownictwo inżynieryjne – jest to dział budownictwa zajmujący się budową dróg, mostów, tam, silosów. Łączy ze sobą budownictwo przemysłowe i drogowe oraz hydrotechnikę.

Dział geotechniki jest poznawany na studiach budowlanych i górniczych. Jest on bardzo potrzebny ponieważ to właśnie w przysłowiowej ziemi wszystko się zaczyna. Jeżeli chcemy postawić jakiś obiekt budowlany nie mówiąc już o dużym obiekcie zawsze zaczynamy od badania gruntu, jego warstw oraz wytrzymałości. Wtedy dopiero jesteśmy wstanie określić czy grunt na jakim chcemy postawić obiekt budowlany zostanie taki jaki jest czyli rodzimy, czy może jednak będziemy musieli choć trochę go wymienić na lepszej jakości, a może w ogóle okaże się, że inwestycja której chcemy się podjąć będzie zbyt droga i nieopłacalna. Geotechnika zajmuje się głównie badaniami i pracą w terenie. Więcej o geotechnice znajdziesz na www.titan.com.pl/geotechnika.

Badania jakie się wykonuje to: wykopy badawcze, odwierty geotechniczne, sondowania. Następnie pobrany grunt zabiera się do laboratorium gdzie badamy jego: stopień zagęszczenia, wskaźnik zagęszczenia, granice konsystencji, pęcznienie i skurcz, uziarnienie, cechy fizyczne, wodoprzepuszczalność, kapilarność bierną i czynną, ściśliwość, ścinanie, naprężenia pierwotne. Jak widać wszystkich badań którymi zajmuje się geotechnika jest bardzo dużo. Metod wykonywania każdego badania jeszcze więcej.

Najważniejsze to zachować zdrowy rozsądek i pamiętać, że bez pomiarów geodezyjnych i badań geologicznych nie powinniśmy zaczynać jakiejkolwiek budowy a tym bardziej dużych obiektów. Bo to właśnie od gruntu zależy najwięcej, bo wtedy dobieramy rodzaj fundamentów.