Współczesne budownictwo rozwija się bardzo szybkim tempie, szczególnie w aspekcie dostępności nowych technologii wprowadzanych na rynek. niegdyś niedostępne w budownictwie mieszkaniowym materiały, stają się obecnie coraz powszechniejsze, a to głównie ze względu na dostępność cenową związaną z konkurencją, ale także z rozwojem nowych technologii. Wśród nich wymienić należy ceramiką techniczną, w tym rurki ceramiczne. Są to produkty wytwarzane z materiału glinokrzemianowego, z którego obecnie powszechnie wytwarza się materiały ogniotrwałe przez innych określane jako materiały ognioodporne. Są to po prostu produkty o różnej (zależnej od zawartości procentowej glinokrzemianu), choć zawsze wysokiej temperaturze stosowania oraz szeregu innych oczekiwanych właściwości, takich jak twardość, duża gęstość czy obojętność chemiczna. Taka też jest ich podstawowa rola. Dzięki temu stosowane mogą być jako wymienniki ciepła, nośniki elementów grzewczych, elementy izolacji elektrycznych, itp, chroniąc przed bezpośrednim działaniem wysokich temperatur, a także bezpośredniego ognia czy spalin. Zastosowań tego typu ceramiki jest zatem nieskończenie wiele, a współczesne technologie są ograniczone jedynie wymogami i wyobraźnia potencjalnego klienta. Dzięki temu znalazły one zastosowanie nie tylko w budownictwie, wręcz przeciwnie – to budownictwo zapożyczyło je z innych działów przemysłu takich jak lotnictwo, motoryzacja, elektronika czy medycyna, gdzie dzięki swym właściwościom (nie tylko ognioodporności) znalazły szerokie zastosowanie.